דיווח על תגובה

כמה רוע אצל אנשים שניהם שרים יפה מאודד מאוד בלי שחר לא היה דואט.......