דיווח על תגובה

גברת עופה את בטח דומה למשה פרץ מקבל ואחר כך יורקת פשוט פשוט משה פרץ זבל זבל זבל אפס