דיווח על תגובה

אדון יואב יצחק תם זמנך הדיסק האחרון כישלון פשוט קשה לך להודות