דיווח על תגובה

כמה שינסו וירצו לא יצליחו כי מלך המזרחית יש אחד