דיווח על תגובה

זה שהוא אנס והורשע אף לא יכול למחוק ולא משנה כמה זמר גדול הוא היה