דיווח על תגובה

קובי שלי, אתה מלך מיום שהגעת לעולם, אוהבת אותך, חיים שלי