דיווח על תגובה

השירים הישנים שלו יפים החדשים לא מצליחים