דיווח על תגובה

המראיינת מדלגת בין שאלה לשאלה כאילו אין מחר