דיווח על תגובה

אשריכם אבל זה לא זה את זוהר עושים אסלי לא ככה אלקטרוני