דיווח על תגובה

חפלה אש... טוב שחזרו למחרוזות רק בזה הם טובים