דיווח על תגובה

השיר השקט שכתב להם אופיר כהן יותר יפה