דיווח על תגובה

אם כל השירים שיצאו יהיו כאלה וואלה יש לו עתיד