דיווח על תגובה

לא הבנתי מה הקטע שהם מתלהבים מממנו בעע