דיווח על תגובה

הבעיה היא לא הזמרים אלא המועדונים ששוים שקלי וחצי