דיווח על תגובה

מאיפה הוא צץ אחרי מיליון שנה לא שמענו על גרמה