דיווח על תגובה

מעשה חכם להיות עם הילדים בראש השנה אין יותר חשוב מזה