דיווח על תגובה

זמר בחסד עליון ואיש צנוע עם ערכים גבוהים...
חיים יקר! אני מאחל לך הצלחה ופרנסה מהמקום
היחיד שאתה מקבל ממנו את הסיפוק וזאת המוזיקה.
מגיע לך להצליח ולגדול עד שתממש את חלומך ובעתיד
הקרוב אני מאמין שחלומך יתגשם.
תמשיך לעשות מוזיקה טובה ולהיות מי שאתה כי כך כולם
זוכרים אותך וטוב שכך! שה׳ ישמור אותך מכל מכשול בחיים ויאיר את דרכך אמן סלה!