דיווח על תגובה

שיר לבורא עולם כאלה שירים צריך היום