דיווח על תגובה

לא הבנתי זה חדש? שמעתי את השיר הזהה