דיווח על תגובה

הוא אדם קיצוני שאינו מייצג את הכלל