דיווח על תגובה

שיבטל בכלל במילא אף אחד לא כבר לא בא לו עליו