דיווח על תגובה

זאת העבירה על החוק שעברה דנה וכל אחד ואחד מאנשי הצוות שלה:
סעיף 172 לחוק העונשין: כניסה ללא רשות למקום פולחן: הנכנס ללא רשות למקום פולחן (=בית כנסת) ... כשהוא יודע שהדבר עשוי לפגוע ברגשותיו של אדם... דינו - מאסר שלוש שנים