דיווח על תגובה

חוץ מדיווה אין לה שירים שהפכו להיטים