דיווח על תגובה

איך אפשר להשוות אותו לעופר לוי הגדול? מספיק לשמוע את התחלה של הראיון ולראות הבדלים של שמיים וארץ