דיווח על תגובה

אייל גולן זמר ולא מנהל חשבונות מי שיכול להיות אשמים זה רק המנהלים שלו שלא הקפידו על חשבונות