דיווח על תגובה

זה נקרא מעצב לשמחה. המעבר הקשה מיום הזיכרון ליום העצמאות.