דיווח על תגובה

אם אתם לא כותבים על נזאפה של המזרחית הלווהיא המדיס ביהוד
אז מה אתם שווים