דיווח על תגובה

ראיון יפה יצא מלך כמו תמיד רק חבל שהראיון לא היה יותר ארוך זה היה קצר לא?