דיווח על תגובה

אני מכיר אותך עוד כשהתחננת שיתלו פוסטר שלך בתחנה הישנה זוהר נתן לך לשיר בי ופיטר בת ים וצחק