דיווח על תגובה

אפילו במתנה לא הייתי מסכים לקבל דיסק שלא תיכנס לדיכאון המערכת שלי ותפסיק לעבוד איכססססססס מגעיל