דיווח על תגובה

כמה שירים יצאו מכל החורים ובמיוחד השיר של אייל גולן איככ