דיווח על תגובה

הוא זמר טוב אבל עופר לוי יכול ללמד אותו כמו שמלמדים תלמידים תימן בחיידר