דיווח על תגובה

את הפרויקט של רביבו הוא גילה אותם והוא תוסע אותם!!! לא דיברו על זה בראיון כאן.