דיווח על תגובה

הם עשו סולחה רדיו דרום התחרטו בטח חחחח