דיווח על תגובה

עופר לוי אשם כי הוא הבריז צריך לתת כבוד לשדרניפ