דיווח על תגובה

לאנשים אין בתים והם לא הולכים להפגין אז השבי מוסיקה וזמר?? אשרי המאמין