דיווח על תגובה

אנחנו איתך עופר למה מי הם.... עופר לוי הזמר מספר 1