דיווח על תגובה

הפסד של רדיו שלא משמיע את עופר לוי יש לו מעריצים מכאן ועד הודו