דיווח על תגובה

עופר לוי לא טלית שכולה תכלת הוא הבריז לרדיו אז שיעמוד בהשלכות