דיווח על תגובה

צודק חובה לעשות הפגנה ולסגור את הרדיו שדרנים חוצפנים