דיווח על תגובה

אמת שימי פוטנציאל ללהיט ללא ספק
בשבילי הוא כזה בכל אופן