דיווח על תגובה

עופר צדק שכולם נפלו על אייל הוא אמר כאן את האמת שהם שיקרו וזה נכון.