דיווח על תגובה

אוהב לשמוע אותם בשירים שקטים הם גדולים