דיווח על תגובה

עשיתם אותו יותר ממה שהוא כולה זמר צעיר עם שיר אחד מצליח