דיווח על תגובה

כל מה שעופר לוי אמר כאן יצא נכון ומדויק