דיווח על תגובה

פשוט בזיון שזה הזמר שמייצג את עם הישראלי