דיווח על תגובה

לא צריך לרחם עליו כמו כל אחד שנעדר מהצבא הוא צריך לשלם את חובו עד היום האחרון