דיווח על תגובה

שיעזבו אותו בשקט כבר בשביל שיפרנס את המשפחה שלו