דיווח על תגובה

אחד לאחד דומה לזוהר רק שלא יגמור כמוהו