דיווח על תגובה

חיים משה נשאר משובח כמו בימים הגדולים